เทศบาลเมืองสมุทรสงครามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูเเห่ง " เมืองท่องเที่ยวและบริการ แหล่งอาหารเลื่องชื่อ สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมดีมีวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา "
กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖)
กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯทั้ง ๑๔ ชุมชน วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯทั้ง ๑ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรส ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แผงลอย จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนสิงหาคม 2557
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนสิงหาคม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม บิ้ก คลีนนิ่ง เดย์ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
กิจกรรม บิ้ก คลีนนิ่ง เดย์ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงค ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเดินเท้าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเดินเท้าภายในสวนเฉลิมพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด ชนิดไร้สาย จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมติดตั้ง)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด ชน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ