เทศบาลเมืองสมุทรสงครามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูเเห่ง " เมืองท่องเที่ยวและบริการ แหล่งอาหารเลื่องชื่อ สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมดีมีวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา "
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯทั้ง ๑๔ ชุมชน วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯทั้ง ๑ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรส ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แผงลอย จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมล้างส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล
กิจกรรมล้างส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมพิธีวันจักรี
ร่วมพิธีวันจักรี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกเทท้าย แบบปิคอัพ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลว ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน(อาคาร๑)โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน(อาคาร๑)โรงเรียนเทศบา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน(อาคาร๒)โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน(อาคาร๒)โรงเรียนเทศบา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ