เทศบาลเมืองสมุทรสงครามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูเเห่ง " เมืองท่องเที่ยวและบริการ แหล่งอาหารเลื่องชื่อ สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมดีมีวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา "
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรส ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แผงลอย จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ Email ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์ Email ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม บิ้ก คลีนนิ่ง เดย์ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
กิจกรรม บิ้ก คลีนนิ่ง เดย์ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงค ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริการสาธารณะ
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริการสาธารณะ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อโคมแสงจันทร์ ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ชุด ครั้งที่ ๒
สอบราคาซื้อโคมแสงจันทร์ ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อโคมแสงจันทร์ ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ชุด
สอบราคาซื้อโคมแสงจันทร์ ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ คัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ประชาสัม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ