เทศบาลเมืองสมุทรสงครามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูเเห่ง " เมืองท่องเที่ยวและบริการ แหล่งอาหารเลื่องชื่อ สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมดีมีวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา "
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองฯในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองฯในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ เทศบาลเมืองสมุทรส ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แผงลอย จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ การค้า หาบเร่ แ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ Email ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์ Email ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม บิ้ก คลีนนิ่ง เดย์ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
กิจกรรม บิ้ก คลีนนิ่ง เดย์ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงค ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริการสาธารณะ
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริการสาธารณะ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด ชนิดไร้สาย จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมติดตั้ง)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด ชน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อโคมแสงจันทร์ ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ชุด ครั้งที่ ๒
สอบราคาซื้อโคมแสงจันทร์ ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ