TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแฟลตตำรวจ หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
พุธ, 26 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567 ณ หัองประชุมสภาเทศบาล​เมือง​สมุทร​สงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมการประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ทั้ง 144 ธง เคลื่อนขบวนมายังบริเวณสนามแข่งรถบีเรซ ตำบลนาโคก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๗ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๗ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑“การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร” โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๕ คน

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับพระราชทาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) 2.โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 3.โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) 4.โรงเรียนเทศบาลวัดวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 5.โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทร 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ ณ ร้านมัจฉากาชาด งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๗

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ร้านมัจฉากาชาด งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.