กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ติดต่อ-สอบถาม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ติดต่อ
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เลขที่ 541/1 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
75000
ประเทศไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0-3476-6416-9
แฟกซ์: 0-3476-6427
http://www.smsk-city.go.th

ข้อมูล: รายชื่อ เบอร์ตรง เบอร์ภายใน

ปลัดเทศบาล 0-3476-6425
รองปลัด(1) - 121
รองปลัด(2) - 122
หัวหน้าสำนักปลัดฯ - 123
สำนักปลัดเทศบาล - 124,125
ศูนย์ข้อมูล 0-3476-6420
งานการเจ้าหน้าที่ 126
งานป้องกันฯ 0-3471-0188 ,199
หัวหน้างานทะเบียน - 128
งานทะเบียนราษฎร - 129
สถานธนานุบาล 0-3476-6428
ผอ.กองคลัง - 141
พัสดุกองคลัง - 142
ธุรการกองคลัง - 143
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 151
ผช.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 152
ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 153
ผอ.กองช่าง - 161
ธุรการกองช่าง - 162,163
กองช่างสุขาภิบาล - 162,163
ผอ.กองการศึกษา - 171
กองการศึกษา 0-3476-6429
ธุรการกองการศึกษา - 173
ผอ.กองสวัสดิการสังคม - 181
ธุรการกองสวัสดิการสังคม - 182
กองวิชาการ 0-3476-6415
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน - 191
งานประชาสัมพันธ์และงานนิติการ - 192
ธุรการกองวิชาการและแผนงาน - 193
งานแผนและงบประมาณ - 194
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 0-3471-1036 -
โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชฯ 0-3470-1265 -
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต 0-3471-1554 -
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมฯ 0-3477-0350 -
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ 0-3471-1173 -
ตู้ประชาสัมพันธ์ (เบอร์ที่ 1) 0-3476-6416
ตู้ประชาสัมพันธ์ (เบอร์ที่ 2) 0-3476-6417
ตู้ประชาสัมพันธ์ (เบอร์ที่ 3) 0-3476-6418
ตู้ประชาสัมพันธ์ (เบอร์ที่ 4) 0-3476-6419

 


นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9