กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองช่าง 
alt
นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
     alt  นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
     alt  นางสุกัญญา  จรูญศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   
งานธุรการ  
     alt  นางจงดี  จันทรนิเวศน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
งานสาธารณูปโภค  
     alt  นางสาวสุนิสา  ตุ้มฉิม นายช่างโยธาอาวุโส
   
งานวิศวกรรม  
     alt  นายชัยวาลย์  บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
   
งานสวนสาธารณะ  
     alt  นางสาวอรษา  นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
   
งานไฟฟ้าสาธารณะ  
     alt  นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

   
งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     alt  นางนฤมล กุลทนาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
alt
 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9