กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองวิชาการฯนางนงนุช พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 alt นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาการหัวฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
alt นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
งานนิติการ  
alt นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ
alt นายทรงธรรม จริยประเสริฐสิน นิติกรปฏิบัติการ
งานธุรการ  
alt นางณัฐชา ศรสงคราม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9