กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสวัสดิการนายอนิรุทย์   ตันติภัณฑ์รักษ์
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


   
   
งานพัฒนาชุมชน  
     alt นางสาวจันทนี  ราชสิงห์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
งานสังคมสงเคราะห์  
     alt  นางสาวจรีรัตน์  แสงเดือน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
งานธุรการ  
     alt นายวัชรินทร์  เดชคำแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt นางสาวชุติมา บางแก้ว ลูกจ้างประจำ 

 

alt

 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9