กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ





ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๙ รายการ -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๘๓ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณท้ายซอยเพชรสมุทร ๑,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ระบบ ๒๒ เควี พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆสำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๑ สส กองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๓๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้นั่งทำงาน)กองวิชาการและแผนงานเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ ที่นั่ง สำหรับรับ-ส่ง ลูกเสือ/เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีที่๑๓ ฉบับที่๑(ตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)เป็นเงิน ๑๕,๑๕๐ บาท กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมฯ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9