กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กจจ ๙๒๖ สส ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๓๗๖ สส ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของกองสาธารณสุข ตามโครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์ OKI จำนวน ๔ รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๖๐ ๐๒๑๐ ๔๒๐ ๖๐ ๐๒๑๑ และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๖๑ ๐๒๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แก้ไขและราคาประเมินทุนทรัพย์สิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM ๒๐๓๕ จำนวน ๒ กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๐๒ สส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้ากากอนามัยแบบผ้า(ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น) มีแผ่นกรองมลพิษและเชื้อโรค สามารถทำความสะอาดใช้ได้กลายครั้ง จำนวน ๒๗,๗๒๕ ชิ้น 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๐๔ สส กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยาน หมายเลขทะเบียน กจร ๗๑ สส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ประจำรถ ๘๐-๕๘๔๐ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านวิทยุสำหรับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือยี่ห้อ Icon IC-G ๘๐ งานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 42
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9