กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง งานไฟฟ้าถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก(แปรงสีฟันและยาสีฟัน)สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๑ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเกษมสุขุมและถนนเพชรสมุทร จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร น.ส.สริตา ทิพย์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว น.ส.ณัฐสินี สุดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว น.ส.จิราพร มังคะละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว นายจีรวุฒิ โภสาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว น.ส.ชัญญาภัค บุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว นางกัญญณัต บุญสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายให้พนักงานกองกลางใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว น.ส.ศรรษลา คำสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว นายปฏิภาณ ลิ้มสกุลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอนระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต จำนวน ๑ อัตรา น.ส.พัชราพร ประสงค์สำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว นายพิสิทธิ์ ผลวาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต จำนวน ๑ อัตรา นางกฎษฎิ์ฐิตา แหลมประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 17
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9