กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม 14
2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-เมษายน ๒๕๖๓) 14
3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๒) 14
4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒) 9
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 49
6 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 65
7 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 65
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 137
 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9