กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

การอบรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์และมอบภาชนะรวบรวมขยะรีไซเคิล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 เวลา 11:21 น.

นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำ"ถังขยะอินทรีย์"ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้มีพิธีมอบภาชนะรวบรวมขยะรีไซเคิลแบบ๔ ช่อง เพื่อรองรับขยะรีไซเคิลชนิดกระป๋อง ขวดแก้ว กระดาษและขวดพลาสติก จำนวน ๑๗ ชุด ภาชนะรวบรวมขยะอันตราย เพื่อรองรับหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ จำนวน ๒๒ ชุด ให้แก่สถานศึกษา วัด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำ"ถังขยะอินทรีย์ ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๖๐ ชุด โดยมีหัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ตัวแทนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง เข้าร่วมกิจกรรม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9