กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เวลา 13:30 น.

นายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา(กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้เข้าถึงยาเสพติดได้โดยง่าย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นำหลักคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ต่อไป

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9