กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:09 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการและเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช),เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการและเอกสารในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้งนี้ นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9