กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง"หน้าที่ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย"

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 15:00 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง"หน้าที่ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย" ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย ,เพื่อเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายโกศล สิงหนาท ผอ.กองนิติการและบังคับคดี กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครและนายปฏิญญา แสงนิล นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดี ๒ กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9