กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับสตรีสำหรับสังคมผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:28 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วย นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและคณะกรรมการ องค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับสตรีสำหรับสังคมผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองในการหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตน เพื่อการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt

 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9