กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ดำเนินการสุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ ณ บริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2021 เวลา 16:04 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายคมกฤษ ปานกัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อเป็นการพัฒนาแผงลอยให้มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจด้านความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งแจกวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณถนนเพชรสมุทร

alt

 โทร. 034-766421


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9