กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(เดือนพฤศจิการยน ๒๕๖๓)

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13:45 น.

รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9