กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:35 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๓ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐,มีโอกาสซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นของสภาพครอบครัวในชุมชน,สามารถนำความรู้ที่ได้จาการอบรมไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

alt

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9