กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 15:07 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9