กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ
นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 alt นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม
 
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
   
   
งานบุคลากรทางการศึกษา  
alt นายชานนท์ ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
   
งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง  
alt นางณัฐธิชา  ณ บางช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
   
งานบริหารงานทั่วไป  
alt นางสาวจันทนี ราชสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
   
กลุ่มงานสิทธิและสวัสดิการ  
alt นายปรินทร พรามสุภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

alt


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9