กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ


คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นายสมชาย  ตันประเสริฐ
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม


นายเผด็จ  บุญทรง
รองนายกเทศมนตรี

นายเกียรติกุล บุญพิทักษ์
รองนายกเทศมนตรี

นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร
รองนายกเทศมนตรี

นายคมกฤษ ปานกัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

น.ส.สรญา เสือประดิษฐ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


alt
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9