กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นายสมชาย  ตันประเสริฐ
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

นายเผด็จ  บุญทรง
รองนายกเทศมนตรี
นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน
รองนายกเทศมนตรี
นายธนธัส  ขุนนุช
รองนายกเทศมนตรี


พ.อ.อ.สุวิทย์  สุปินานนท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นางอัญชลี   อิ่มรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายกนกเดช ลิขิตวัฒนเศรษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรี


 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-711-343