กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองช่าง ทม.สมุทรสงคราม
นายอนุสรณ์  สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
alt นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา(รักษาการผู้อำนวยการ)
  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
alt นางสุกัญญา จรูญศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ
alt นายภาณุพงศ์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   
งานธุรการ  
alt นางสาวสุวรินทร์ ภัสตราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานศิลปกรรม  
alt นายพรนิมิตร โตเหมือน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
   
งานสาธารณูปโภค  
alt นางสาวสุนิสา ตุ้มฉิม นายช่างโยธาอาวุโส
  นายช่างโยธา
  นายช่างโยธา
   
งานวิศวกรรม  
alt นายชัยวาลย์ บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
  วิศวกรโยธา
   
   
งานสวนสาธารณะ  
alt นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
   
งานไฟฟ้าสาธารณะ  
alt นายบุญรักษ์ เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

   
งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
alt นางนฤมล กุลทนาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
alt
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9