กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองช่าง ทม.สมุทรสงคราม


 


นายอนุสรณ์  สุขแล้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
alt นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
alt นางสุกัญญา จรูญศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
   
งานวิศวกรรมโยธา  
alt นายชัยวาลย์ บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
alt วิศวกรโยธา
alt นายพรนิมิตร โตเหมือน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
   
   
งานสาธารณูปโภค  
alt นายช่างโยธา
alt นายช่างโยธา
alt นายช่างโยธา
alt นายบุญรักษ์ เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
alt นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
   
   
งานจัดการคุณภาพน้ำ  
alt นางนฤมล กุลทนาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
   
งานบริหารงานทั่วไป  
alt นายภาณุพงศ์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
alt นางสาวสุวรินทร์ ภัสตราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9