กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองช่าง ทม.สมุทรสงคราม
นายชาตรี ธูปผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 alt นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
alt นางสุกัญญา  จรูญศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   
งานธุรการ  
alt นางสาวสุรินทร์  ภัสตราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานศิลปกรรม  
alt นายพรนิมิตร โตเหมือน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
   
งานสาธารณูปโภค  
alt นางสาวสุนิสา ตุ้มฉิม นายช่างโยธาอาวุโส
   
งานวิศวกรรม  
alt นายชัยวาลย์ บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
   
งานสวนสาธารณะ  
alt นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
   
งานไฟฟ้าสาธารณะ  
alt นายบุญรักษ์ เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

   
งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
alt นางนฤมล กุลทนาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
alt
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9