กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน ทม.สมุทรสงครามนางนงนุช  พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

     alt  นางสาวลาวรรณ  หยกสกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
     alt  นางสาวธันยรัตน์  ทองเอื้อ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
     alt  นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
งานนิติการ  
     alt  นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ
     alt  นายทรงธรรม  จริยประเสริฐสิน นิติกรปฏิบัติการ
งานธุรการ  
     alt  นางณัฐชา  ศรสงคราม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt


 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9