กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ

 alt นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
รักษาการหัวฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   
   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
alt นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
alt นายจตุรงค์ ตรีเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
   
งานประชาสัมพันธ์  
alt นางสาวณัฐชา  อัศวปรีดาสกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   
   
งานบริหารทั่วไป  
alt นางณัฐชา ศรสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

alt


 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9