กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ

 alt นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาการหัวฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (รักษาการผู้อำนวยการ)
   
   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
alt นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
alt นายจตุรงค์ ตรีเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
งานนิติการ  
alt นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ
alt นางสาวณัฐวรรณ  เอี้ยงผล นิติกรปฏิบัติการ
   
งานประชาสัมพันธ์  
alt นางสาวณัฐชา  อัศวปรีดาสกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   
   
งานธุรการ  
alt นางณัฐชา ศรสงคราม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

alt


 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9