กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน ทม.สมุทรสงครามนางนงนุช พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 alt นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาการหัวฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
alt นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
งานนิติการ  
alt นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ
alt นางสาวณัฐวรรณ  เอี้ยงผล นิติกรปฏิบัติการ
   
งานประชาสัมพันธ์  
alt นางสาวณัฐชา  อัศวปรีดาสกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   
   
งานธุรการ  
alt นางณัฐชา ศรสงคราม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

alt


 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9