กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทม.สมุทรสงคราม

บุคลากรกองสาธารณสุขนางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


alt  นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
งานธุรการ  
alt  นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
alt  นางสาวอุไรรัตน์  พลวราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
alt  นายภาณุพงศ์  ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  
alt  นางสุทธดา หงอกพิสัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
alt  นางสาวชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
งานรักษาความสะอาด  
alt นางสาวปวิตรา   บัณฑิตพุฒ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
งานสัตวแพทย์  
alt นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
   
งานส่งเสริมสุขภาพ  
altนางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
altนางสุภาพ วงศ์อนันต์ศักดิ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

   
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
altนางฉวีวรรณ ทองแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
   
   
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
alt นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9