กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทม.สมุทรสงคราม

บุคลากรกองสาธารณสุขนางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


     alt  นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   
งานธุรการ  
     alt  นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     alt  นางสาวอุไรรัตน์  พลวราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานสุขาภิบาล  
     alt  นางสุทธดา  หงอกพิสัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
     alt  
   
งานสัตวแพทย์  
     alt นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน  สัตวแพทย์ชำนาญงาน

   
งานส่งเสริมสุขภาพ  
     alt  นางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     alt  นางสุภาพ วงศ์อนันต์ศักดิ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

   
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
     alt  นางฉวีวรรณ ทองแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
     alt  นางสาวเสาวณีย์ ช่อชูศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
alt

 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9