กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทม.สมุทรสงคราม

บุคลากรกองสาธารณสุขนางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


     alt  นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   
งานธุรการ  
     alt  นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     alt  นางสาวอุไรรัตน์  พลวราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt  นายชานนท์  ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาล  
     alt  นางสุทธดา  หงอกพิสัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
   
   
งานสัตวแพทย์  
     alt นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน  สัตวแพทย์ชำนาญงาน

   
งานส่งเสริมสุขภาพ  
     alt  นางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     alt  นางสุภาพ วงศ์อนันต์ศักดิ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

   
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
     alt  นางฉวีวรรณ ทองแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
     alt  นางสาวเสาวณีย์ ช่อชูศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
     alt  นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9