กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม ทม.สมุทรสงครามนายอนิรุทย์ ตันติภัณฑ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


   
   
งานพัฒนาชุมชน  
altนางสาวจันทนี ราชสิงห์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
งานสังคมสงเคราะห์  
alt นางสาวจรีรัตน์ แสงเดือน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
งานธุรการ  
alt นายวัชรินทร์ เดชคำแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
alt นางสาวชุติมา บางแก้ว ลูกจ้างประจำ 

 

alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9