กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม ทม.สมุทรสงครามนายอนิรุทย์   ตันติภัณฑ์รักษ์
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


   
   
งานพัฒนาชุมชน  
     alt นางสาวจันทนี  ราชสิงห์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
งานสังคมสงเคราะห์  
     alt  นางสาวจรีรัตน์  แสงเดือน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
งานธุรการ  
     alt นายวัชรินทร์  เดชคำแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt นางสาวชุติมา บางแก้ว ลูกจ้างประจำ 

 

alt

 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9