กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม ทม.สมุทรสงครามนายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


   
   
งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน  
alt นางสาวกมลรัตน์ เบญจภุมริน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
งานสังคมสงเคราะห์  
alt นางสาวจรีรัตน์ แสงเดือน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
alt นักสังคมสงเคราะห์
   
งานบริหารงานทั่วไป  
alt นายวัชรินทร์ เดชกำแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    

 

alt

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9