กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม- ว่าง -
รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามน.ส.ดวงรัตน์  แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางนงนุช  พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
นายอนิรุทย์   ตันติภัณฑ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
alt 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9