กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนางรจนา ชูสกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามน.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

นางสุนีย์ รอดจากทุกข์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชาตรี ธูปผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางนงนุช พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

นางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางอพิมพร  แก้วสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นายอารีย์ เมฆขุนทด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 

alt 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9