กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนางรจนา  ชูสกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามน.ส.ดวงรัตน์  แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางนงนุช  พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

นางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นายอารีย์  เมฆขุนทด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

alt 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9