กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:29 น.
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจัดโครงการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ และนายธนธัส ขุนนุช รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากครัวเรือน แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน ๑๐,๐๙๘ กิโลกรัม หลอดไฟเสื่อมสภาพ ๗,๔๙๔ หลอด ถ่านไฟฉายใช้แล้ว ๔,๕๓๙ ก้อน แบตเตอรี่มือถือเสื่อมสภาพ ๘๑๙ ก้อน ขยะอินทรี ๓,๕๑๗ กิโลกรัม
     ดังนั้นเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการขยะมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยบูรณาการกับแนวทาง ๓Rs-ประชารัฐ ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
alt
 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9