กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าบูลุคสีฟ้า ขนาดความยาว ๘๐ หลา จำนวน ๒๐ ม้วน เพื่อประดับตกแต่งเวทีกลางและบริเวณพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อวร้างที่พักผู้ปกครอง พร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณองค์พระ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาภายในสังกัดฯ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ สิงหาคม สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและแข่งขันกรีฑา ในวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ สปป.ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม ๓๒๗๐ สส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับใช้ในงานเอกสารต่างๆภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานเอกสารและงานต่างๆ ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ 49
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 46
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๗๒ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะทะล้อ สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๐๒ สส จำนวน ๖ ใบ(งานป้องกัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับพลิงชนิดผงเคมีแห้ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ ถัง(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีดับเพลิงย่อย จำนวน ๕๘ รายการ(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ ๘๐๖๘ สส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
138 ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) จำนวน ๕ รายการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.๑,๒,๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมเพดานยี่ห้อ HATARI จำนวน ๘ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป กองช่าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่างจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และเป็นวัสดุและอุปกรณ์ประกอบในการทำฝาท่อระบายน้ำใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลและบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง งานสวนสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องยนต์และซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๖ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9