กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ





ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ ๘๐๖๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จำนวน ๑ ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่อทำลายแบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง) ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๕๗ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสำนักปลัดชั้นบนและบริเวณจุดเครื่องสแกนนิ้วมือ(ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เทศกิจ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์เทศกิจหมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สส จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๖ ตัว) ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๖ ตัว)ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๘๓ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
382 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 79
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสงระบบ LED จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการสาธารรสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๑๓๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตีน้ำในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๘๑ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๘๕ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส.จำนวน ๑๓ รายการ(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 13 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
















อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9