กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จำนวน ๑ ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่อทำลายแบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง) ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๕๗ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสำนักปลัดชั้นบนและบริเวณจุดเครื่องสแกนนิ้วมือ(ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เทศกิจ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์เทศกิจหมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๖ สส จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๖ ตัว) ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๖ ตัว)ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๘๓ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
381 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 74
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสงระบบ LED จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการสาธารรสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๑๓๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตีน้ำในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๘๑ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๘๕ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส.จำนวน ๑๓ รายการ(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๘ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 13 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9