กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ ถัง งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง จำนวน ๑ เครื่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๕๕ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง การประชุมคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๕ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงสุนัข(ข้าวเหลือง) ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมการ์ดตู้สาขา กองวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิ่ม จำนวน ๖ หมายเลข กองวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๓๘ สส. จำนวน ๑๕ รายการ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิ่มจำนวน ๖ หมายเลข กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมการ์ดตู้สาขาโทรศัพท์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ของงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๗๒๐๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานจำนวน ๑๕ ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(๑๒ ชุด)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง(๓ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๒๐๙ สมุทรสงคราม ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๑๕๒๒ สมุทรสงคราม ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๘๔ ฉบับ งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
450 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม) 67
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 15 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9