กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กข ๓๓๗๖ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๙๕๓๘ สมุทรสงคราม กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน(ปะยาง)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ HP C ๕๒๘๐ จำนวน ๒ รายการ งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
456 ประกาศประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา 70
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน บจ ๙๒๑๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๖ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์(จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลภาพพระฉายาลักษณ์ เพื่อติดตั้งบริเวณซุ้มในเขตเทศบาลในเส้นทางเสด็จฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลภาพพระฉายาลักษณ์เพื่อติดตั้งบริเวณซุ้มในเขตเทศบาลในทางเสด็จฯจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าชุดนักกรีฑาพร้อมถุงเท้าและค่าเสื้อกีฬาผู้ฝึกสอนโครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติผ้าร่มและธงผ้าร่ม พิมพ์สัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำหรับเตรียมการรับเสด็จฯจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ วัน วันละ ๑๑๑ กล่อง กล่องละ ๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็นและแก้วพลาสติก โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมเลเซอร์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ ป้าย กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำป้ายไวนิล ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๘๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(งานล้างเครื่องปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ความเร็วขั้นต่ำ ๒๐ แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ ได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร จำนวน ๘ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๕ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 16 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9