กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๙๕๓๘ สมุทรสงคราม กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน(ปะยาง)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ HP C ๕๒๘๐ จำนวน ๒ รายการ งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
455 ประกาศประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา 65
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน บจ ๙๒๑๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๖ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์(จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลภาพพระฉายาลักษณ์ เพื่อติดตั้งบริเวณซุ้มในเขตเทศบาลในเส้นทางเสด็จฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลภาพพระฉายาลักษณ์เพื่อติดตั้งบริเวณซุ้มในเขตเทศบาลในทางเสด็จฯจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าชุดนักกรีฑาพร้อมถุงเท้าและค่าเสื้อกีฬาผู้ฝึกสอนโครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติผ้าร่มและธงผ้าร่ม พิมพ์สัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำหรับเตรียมการรับเสด็จฯจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ วัน วันละ ๑๑๑ กล่อง กล่องละ ๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็นและแก้วพลาสติก โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมเลเซอร์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ ป้าย กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำป้ายไวนิล ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๘๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(งานล้างเครื่องปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ความเร็วขั้นต่ำ ๒๐ แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ ได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร จำนวน ๘ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๕ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลี้ยงรับรอง จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 16 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9