กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลี้ยงรับรอง จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ชุมชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๐๓ สส จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันโซล่าดักน้ำ สำหรับรถยนต์ปิดอัพ บจ ๘๐๖๒ สส. จำนวน ๒ รายการของงานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๔ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๘ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Central air ของศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศวีดีทัศน์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น เอสพี่เอสเคเบิ้ลทีวีสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่าเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๕๗ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจน ๑๘๙ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๘๖ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ(งานป้องกัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์สำหรับโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียง โครงการกระตุ้นเศรฐกิจ การท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปี๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
503 ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับผู้ตรวจการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระตุ้นเศรฐกิจ การท่องเที่ยววิ๔ีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับตีเส้นจราจรและที่จอดรถยนต์ในเขตสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับตีเส้นจราจรและที่จอดรถยนต์ในเขตสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า ๘๐-๖๙๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)ของรถยนต์บรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน บง ๑๘๗๙ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เม้าส์-คีบอร์ดไร้สาย จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 17 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9