กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์ม(เสื้อ กางเกง) สำหรับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง เพื่อรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๘๓ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ปิกอัพทะเบียน บจ ๘๐๖๒ สส จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อIcom รุ่น F๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดจ้างเย็บเล่มรายงานติดตามประเมินผลแผานพัฒนาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างตามโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เอกสาร)จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลและตราพระปรมาภิไธย วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาพร้อมถุงเท้าและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่๓๕ ณ จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์หมายเลข กค ๒๐๙ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 103
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติต่ออายุสัญญาดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติราชการรองปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง ประชาชนผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำสำหรับใส่รองเท้าประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าตาดสำหรับตกแต่งบริเวณรอบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าและประดับตกแต่งดอกไม้บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์และเก้าอี้ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าดำขาวและพรมอัดสำหรับประดับตกแต่งในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับดอกไม้สดบริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลอง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างตามโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวดำผูกประดับตกแต่งบริเวณสำนักงานเทศบาลเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างเย็บเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 19 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9