กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานจอดรถและริมเขื่อนวัดเพชสมุทรวรวิหาร 48
32 พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานจอดรถและริมเขื่อนวัดเพชสมุทรวรวิหาร 57
33 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง "นครปฐมเกมส์ ๒๐๑๙" ณ จังหวัดนครปฐม 114
34 วันปิยมหาราช ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 69
35 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 117
36 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 59
37 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จ.อ่างทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 74
38 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 52
39 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 186
40 โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 59
41 พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 94
42 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๒ 42
43 การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 62
44 โครงการอบรมหลักสูตร "หน้าที่ของบุคลากร ในการพัฒนางานบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 48
45 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 44
46 พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 61
47 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 67
48 การอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 53
49 ประชุมประชาคมชุมชนวัดหลังบ้านและชุมชนวัดใหญ่ 106
50 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 59
51 พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 56
52 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ 71
53 กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 63
54 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 37
55 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 47
56 โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 87
57 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 48
58 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) 58
59 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่๒ 92
60 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 170
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 12

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9