กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.-) (24) 306
92 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ (23) 214
93 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล (22) 160
94 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (21) 246
95 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (20) 206
96 การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (152) 202
97 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (19) 173
98 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ (18) 204
99 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (17) 227
100 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 7 300
101 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 6 217
102 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 5 301
103 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 4 197
104 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 3 195
105 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 2 159
106 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 1 228
107 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (115) 247
108 การแจ้งถมดิน (114) 258
109 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (113) 232
110 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (112) 213
111 การแจ้งขุดดิน (111) 234
112 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (110) 236
113 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (109) 229
114 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (108) 224
115 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (107) 282
116 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (106) 270
117 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (105) 239
118 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (104) 343
119 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (103) 212
120 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (102) 360
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 5

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9