กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.-) (24) 309
92 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ (23) 222
93 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล (22) 165
94 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (21) 253
95 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (20) 209
96 การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (152) 211
97 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (19) 175
98 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ (18) 208
99 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (17) 229
100 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 7 308
101 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 6 233
102 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 5 306
103 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 4 250
104 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 3 200
105 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 2 161
106 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 1 232
107 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (115) 317
108 การแจ้งถมดิน (114) 265
109 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (113) 234
110 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (112) 218
111 การแจ้งขุดดิน (111) 236
112 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (110) 242
113 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (109) 232
114 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (108) 259
115 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (107) 285
116 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (106) 275
117 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (105) 241
118 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (104) 364
119 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (103) 215
120 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (102) 368
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 5

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9