กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 8
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กุญแจลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(USB HUB ๔ PORT จำนวน ๑ ตัว) จากร้านไอที โซลูชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ(ลวดเบอร์ ๑๖ จำนวน ๕ กิโลกรัม) จากหมง ฮวด เฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๑ สส จำนวน ๑ คัน กองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตั้งบริเวณซุ้มในเขตเทศบาลในเส้นทางเสด็จฯในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๑๕๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์งานป้องกัน เบอร์ ๑๒๗ และเพิ่มปลั้กไฟฟ้าสำหรับใช้กับตู้สาขาห้องประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๓๒๕ และเครื่องสำรองไฟ เลขครุภัณฑ์ ๔๙๗-๕๙-๐๑๘๔ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกถ่ายเอกสาร) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะเพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกเล็กหมายเลขทะเบียน บง ๑๘๗๙ กองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๑๓ รายการ งานไฟฟ้าและถนน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ เพื่อมาดำเนินการตักขยะบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกุญแจอาคารสำนักงาน ประตูด้านหลัง(ฝั่งห้องประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9