กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์บรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๘๘ สส กองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนวิชาภาษไทย วิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(น.ส.ศิริรัตน์ สิธิกุลสมบัติ) 9
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลธรรมดาโรงเรียนเทศบาลป้อมแก้ว(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) น.ส.ปาณิสรา ทองดอนเหมือน 14
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติก ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับทพน้ำหมักชีวภาพ ในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่าย SHARP รุ่น AR-๖๑๒๐N(MX๒๓๘AT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
189 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ(สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาล) จากร้านหมง ฮวด เฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(เหล็กปักธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในการประกวดวงดนตรีเด็และเยาวชน โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา เทศบาลเมืองฯ 9
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดดนตรีเยาวชน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องมื้อกลางวันของคณะทำงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 9
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ชนิดโครงเหล็กสำหรับสวมถุงขยะ ความสูง ๙๐ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มสำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๙ ๑๕๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูห้องพัสดุเก่า จำนวน ๑๔ รายการ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๘-๖๑-๐๑๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๘ ๖๑ ๐๑๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9