กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดจ้างเย็บเล่มอัดสันกาวพร้อมเคลือบปกแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ และเย็บเล่มอัดกาวพร้อมเคลือบปกรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๒ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๖ บาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานคงทน(ผ้าม่าน)สำหรับห้องปฏิบัติราชการปลัดเทศบาลและห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหุ้มเบาะรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๖ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่ง เพื่อรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่๓๖ เมืองโอ่งเกมส์๒๐๑๘ วันที่๑๖-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี 37
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ เดือน ๒๕ วัน(ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติต่ออายุสัญญาดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท กองวิชาการและแผนงาน 43
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างจัดจ้างเคลือบปกพร้อมอัดกาวปกเย็บเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานภายในบางส่วนอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)จำนวน ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ ยี่ห้อ SVOA Professional S serie จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี ยี่ห้อ Brother จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาก ๑KVA จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา 48
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๕ เดือน(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๕ เดือน(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นเงิน ๘๗๕ บาท กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๗๒ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมแสงสว่าง จำนวน ๔๕ ชุด 44
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 42 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9