กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

งานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 4
2 รายงานผลการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 9
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 15
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 12
5 รายงานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนและบัตรประชาชน ๒๕๖๓ 21
6 รายงานตรวจสอบภายใน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒๕๖๓ 23
7 รายงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ๒๕๖๓ 24
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9