กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

งานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ฉบับปรับปรุง) 1
2 รายงานผลการตรวจสอบ งานควบคุมอาคารและขออนุญาติก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 3
3 รายงานผลการตรวจสอบ การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 58
4 รายงานผลการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29
5 รายงานผลการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 29
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 29
8 รายงานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนและบัตรประชาชน ๒๕๖๓ 39
9 รายงานตรวจสอบภายใน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒๕๖๓ 46
10 รายงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ๒๕๖๓ 40
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9