กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

งานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว(ฉบับทบทวนปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗ 6
2 รายงานผลการตรวจสอบงานประมาณราคาและจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง งานออกใบอนุญาตและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้าง 147
3 รายงานผลการตรวจสอบงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 171
4 รายงานผลการตรวจสอบ งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม 177
5 รายงานผลการตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติ การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งและารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้านการสาธารณสุข 138
6 รายงานผลการตรวจสอบงานเบิกจ่ายเงินและฎีกาเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 267
7 รายงานผลการตรวจสอบ งานการใช้รถและรักษารถราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 318
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 185
9 รายงานผลการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงานประจำปี 449
10 รายงานผลการตรวจสอบ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงประจำปี 376
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9