ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารส้วมสาธารณะภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิมพ์
   วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:28 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม