ประกาศเรื่องการตรวจการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิตจากถนนไกรชนะถึงสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:14 น.

alt