ประกาศการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด ถ.เพชรสมุทร ถ.ราชญาติรักษา ถ.ศรีจำปา ๔ธรรมนิมิต ถ.ไกรชนะ ถ.ประสิทธิ์พัฒนา

พิมพ์
   วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:34 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม