ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน(๑ ต.ค.๒๕๖๓-๓๐ ก.ย.๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

พิมพ์
   วันพุธที่ 02 กันยายน 2020 เวลา 09:07 น.

ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)