ประกาศประกวดราคาจางเหมาโครงการขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน(๑ ธ.ค.๒๕๖๔-๓๐ ก.ย.๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

พิมพ์
   วันพุธที่ 22 กันยายน 2021 เวลา 11:46 น.

ประกาศประกวดราคา

Attachments:
Download this file (img20211001_11045307.pdf)img20211001_11045307.pdf[ ]854 Kb