ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ทางเชื่อมถนนราชญาติรักษาถึงทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพานและเชิงสะพานธรรนมิมิต ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:47 น.

ประกาศประกวดราคา (e-bidding)

Attachments:
Download this file (img20220518_09412252.pdf)img20220518_09412252.pdf[ ]947 Kb