ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายที่ให้เอกชนเช่าเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๕ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:41 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม