ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 15:36 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม