ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อIcom รุ่น F๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:09 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม