ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:27 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม