ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ ๘๐๖๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 เวลา 11:51 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม