ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 12:02 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม