ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 15:05 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม